Nordströms - Plåtslagare i Karlskrona sedan 1960-talet.

Nordströms Plåtslageri startades i slutet av 60-talet. Nuvarande ägaren Joakim Nordström övertog företaget på slutet av 80-talet och ombildade till aktiebolag 1990. Bolaget har idag sex stycken heltidsanställda och har en årsomsättning på ca 8,2 miljoner kronor. Nordströms Plåtslageri har en stor verkstad med moderna maskiner som krävs för att utföra ett bra jobb. Utgår från Torskors ca 1 mil norr om Karlskrona. Uppdragsgivare vi har idag är Karlskrona kommun, byggföretag, Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan med mera. Företaget sysslar med allehanda plåtslageriarbeten och har ett mycket gott renommé inom branschen. Vi har skaffat oss stor erfarenhet inom plåtslageribranschen genom åren.